Loading Posts...

Zmiany podatkowe w leasingu, amortyzacji i kosztach samochodów osobowych od 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 roku zmianom podatkowym muszą podporządkować się między innymi kierowcy korzystający z leasingu i przedsiębiorcy już posiadający, bądź dopiero mający w planach nabycie i użytkowanie pojazdów służbowych. Jakie zasady rozliczania samochodów osobowych zostały narzucone w 2019 roku? Czy można liczyć na przepisy przejściowe dla umów zawartych wraz z końcem 2018 roku?

 

Zmiany w zakresie leasingu

Dotychczas najpopularniejszą formą nabywania samochodów wśród przedsiębiorców był leasing operacyjny. Stanowił najkorzystniejszą opcję przede wszystkim ze względu na atrakcyjnie niską cenę wykupu oraz krótki okres trwania samej umowy. Przy takiej formie kontraktu, do kosztów poniesionych przez usługobiorcę w celu uzyskania przychodów zaliczano miesięczne raty leasingowe i wszelkie opłaty wstępne. Tak sytuacja wyglądała do końca 2018 roku.

Atrakcyjność leasingu operacyjnego uległa znacznemu spadkowi wraz z początkiem roku 2019. W styczniu wprowadzono zmiany w leasingu i zasadach rozliczania pojazdów, którymi przedsiębiorcy poruszają się na podstawie umowy dzierżawy, bądź najmu. W związku z nowelizacją, należy pamiętać, że:

  • nałożono limit na leasing operacyjny samochodów osobowych w wysokości odpowiednio: 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i hybryd oraz  225 tys. zł dla samochodów elektrycznych;
  • wprowadzono uchwałę o zasadzie proporcjonalności, tj.: przedsiębiorca, który zdecyduje się na pojazd dwukrotnie droższy, niż wyznaczony nowelizacją limit (odpowiednio 150 tys. zł, bądź 225 tys. zł), będzie zaliczał w koszta wyłącznie połowę kwoty pierwszej wpłaty, jak i połowę każdej kolejnej raty;

Konsekwencji nowych zmian w leasingu od 2019 roku nie muszą obawiać się przedsiębiorcy, którzy postawili na zakup samochodu o wartości maksymalnej 134529 zł netto (nie biorąc przy tym pod uwagę kosztów serwisowych samochodu) – w takiej sytuacji będą potraktowani zgodnie z zasadami obowiązującymi w roku 2018.

 

Nowelizacja a umowy zawarte do końca 2018 roku

Umowy leasingowe, które zawarte zostały do końca roku poprzedzającego nowelizację, pozostają na ich pierwotnych zasadach. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli nadal liczyć koszta, nie uwzględniając przy tym limitu 150 tys. zł czy 225 tys. zł.

Jeżeli jednak po 31 grudnia 2018 roku przedsiębiorca zdecyduje się na zmianę, bądź odnowienie pierwotnej umowy, będzie zmuszony uwzględnić wszelkie reformy zmian podatkowych 2019 roku w kategorii motoryzacji.

 

Amortyzacja i koszty eksploatacyjne

  • nowa ustawa przyniosła wzrost limitu amortyzacji do kwoty 150 tys. zł i 225 tys. zł;
  • w przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie w celach firmowych, w koszta nadal będzie wpisywać się 100% wydatków eksploatacyjnych;
  • jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na używanie pojazdu firmowego również do celów prywatnych, koszty będą obejmować już tylko 75% wydatków eksploatacyjnych.

 

Kto traci, a kto zyskuje?

  • Konsekwencje wprowadzenia zmian odczują najbardziej przedsiębiorcy, którzy posługują się samochodami służbowymi również do celów prywatnych – przypominając, dotyczy to obniżenia procentu, który obejmuje wydatki eksploatacyjne (ze 100% do 75%). Nowelizacja dotknie także osoby zdecydowane na samochód w leasingu, bądź najem za kwotę wyższą, niż 150 tys. zł;
  • Zmiany okazują się mieć także swoją dobrą stronę – skorzystają na nich przedsiębiorcy, którzy w planach mają zakup, bądź sprzedaż samochodu osobowego droższego niż 86 tys. zł, ale tańszego niż 150 tys. zł, bądź w przypadku samochodów elektrycznych – 225 tys. zł.

Ustawa podatkowa ze stycznia 2019 roku dla części przedsiębiorców okazała się prawdziwym utrapieniem, natomiast dla innych otworzyła drzwi do nowych przychodów i oszczędności. Ważne jest, żeby pamiętać o poprawnym rozliczeniu podatkowym leasingu i uwzględnianiu dokumentów w księgach rachunkowych. Jeżeli jeszcze nie współpracujesz z zaufanym biurem rachunkowym, bądź szukasz kogoś, kto umożliwi Ci sprawną i szybką współpracę online, zapoznaj się z ofertą księgowości naszego biura wirtualnego.

 

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o leasingu, bądź niezbędnej księgowości? Zajrzyj do naszych podobnych artykułów:

Leave a Comment

Loading Posts...