Loading Posts...

Jak elektronicznie złożyć sprawozdanie finansowe?

Od października 2018 roku sprawozdanie finansowe jest sporządzane tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. W celu złożenia dokumentu, należy posiadać kwalifikowany e-podpis lub zaufany profil ePUAP.

 

Jaki system wykorzystujemy do składania sprawozdania?

Sprawozdanie finansowe trzeba przygotować według urzędowego wzoru i zatwierdzić je wybranym sposobem:

 • kwalifikowanym e-podpisem – jego uzyskanie może zająć kilka tygodni i związane jest z koniecznością poniesienia opłat za użytkowanie;
 • profilem zaufanym ePUAP – aby go zdobyć, należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie pz.gov.pl/pz/register. Założenie ePUAP jest bezpłatne i trwa maksymalnie kilka dni.

Kiedy posiadamy już profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny, kolejnym krokiem jest założenie konta na stronie ekrs.ms.gov.pl/s24/, które jest potrzebne do przesłania dokumentów.

 

Jakie dokumenty należy złożyć wraz ze sprawozdaniem finansowym?

Wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, które zawiera – wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, należy również przedstawić następujące dokumenty:

 • odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego;
 • odpis uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;
 • sprawozdanie z działalności – w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych;
 • sprawozdanie biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu).

 

Kto jest uprawniony do złożenia dokumentu?

Do złożenia dokumentu uprawniona jest tylko i wyłącznie osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym, i która jest do rejestru wpisana jako:

 • członek zarządu;
 • wspólnik uprawniony do reprezentacji danego podmiotu;
 • syndyka;
 • likwidator.

Każda osoba, mająca obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego powinna pamiętać, że może tego dokonać posiadając tylko i wyłącznie kwalifikowany e-podpis lub profil zaufany ePUAP.

 

Zachęcam również do zapoznania się z innymi artykułami na naszych stronach:

 1. Zmiany podatkowe 2019 – co nowego dla przedsiębiorcy?
 2. Jaka jest odpowiedzialność członków zarządu?

Show one comment

16 lutego, 2021
0

Wspanialy blog wiele przydatnych informacji zawartych w poszczegolnych postach, Dzieki Ci za to serdeczne, zapraszam takze do siebie…

Leave a Comment

Loading Posts...