Loading Posts...

Podatek od kryptowalut – o czym warto pamiętać?

Od 1 stycznia 2019 roku w Polsce obowiązywać mają nowe przepisy dotyczące podatku dochodowego i obrotu wirtualnymi walutami. Osoby korzystające z wirtualnych pieniędzy muszą zdawać sobie sprawę z faktu, że ich inwestycje będą musiały być odnotowane w PIT.

Kiedy występuje obowiązek podatkowy w przypadku kryptowalut?

Kryptowaluty to wirtualne waluty notowane na giełdzie, takie jak

 • Bitcoin;
 • Litecoin;
 • Ethereum;
 • Ripple;
 • Dash.

Obowiązek rozliczenia podatku z wirtualnych pieniędzy w PIT nałożony jest na osoby, które:

 • dokonują ich sprzedaży;
 • wymieniają je na na środek płatniczy, towar lub usługę.

Od stycznia 2019 r. każdy zakup dokonany za pomocą kryptowalut należy umieścić w zeznaniu podatkowym, trzeba będzie również odnotować  fakt ich nabycia.

 

Jak rozliczyć podatek od kryptowalut?

Deklaracje podatkową musi złożyć każdy podatnik, który osiągnął w roku poprzednim jakiś przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jest to  dokument, który składany jest w celu przedstawienia uzyskanych  dochodów za poprzedni rok.

Zeznanie podatkowe z kryptowalut należy zamieścić w zeznaniu roczny:

 • PIT-36 lub PIT-36L – jeżeli przychody rozliczamy w ramach działalności gospodarczej ( podatek ogólny lub liniowy);
 • PIT-36 – jeśli rozliczenie nie dotyczy prowadzenia działalność

Ważne jest, aby w deklaracji PIT-36 zawrzeć przychody ze sprzedaż wirtualnych pieniędzy, powinny być one umieszczone w rubryce 74. Z kolei w rubryce 75 należy zamieścić informacje na temat tego, jaki był ich koszt zakupu.

W przypadku spółek kapitałowych  przychody z kryptowalut będa zamieszczane  w  CIT-8.

 

Wysokość podatku

Stawka podatku będzie wynosić 19 % i obejmie:

 • sprzedaż walut wirtualnych  na giełdzie;
 • sprzedaż w kantorze;
 • na wolnym  rynku – przychody z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy.

Dochód ze sprzedaży kryptowalut będzie zaliczał się do grupy dochodów kapitałowych.

Stawka 19 % będzie obowiązywać niezależnie od tego czy dana osoba prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie.

 

Jakie przepisy to regulują?

Wprowadzenie nowych przepisów przewidziano w projekcie ustawy z 24 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Projekt wprowadza regulacje w zakresie kryptowalut odnośnie zasad opodatkowania podatkiem dochodowym. Nowe regulacje obejmują obrót walutami wirtualnymi zdefiniowanymi w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Po zmianach dotyczących obrotu wirtualnymi walutami, które wejdą w życie już od 2019 roku,  każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o konieczności rozliczenia podatku z kryptowalut w PIT.

 

Zachęcam również do zapoznania się z innymi artykułami na naszych stronach:

 1. Obniżka CIT dla małych przedsiębiorców – zmiany od 2019 r.
 2. Exit tax od 2019 r. – co warto wiedzieć?

Leave a Comment

Loading Posts...