Loading Posts...

Niski ZUS 2019 – wysokość stawek dla najmniejszych przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2019 roku firmy osiągające niewielkie przychody będą mogły skorzystać z tzw. małego ZUS-u. Przepisy dotyczyć będą tych podmiotów, których miesięczne dochody nie przekraczają 2,5 krotności płacy minimalnej (w 2018 roku stawka wynosi 2100 złotych).

Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Należy pamiętać, że nie obejmuje on składki zdrowotnej, którą trzeba opłacać w pełnej wysokości. Rozporządzenie na nowy rok dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób, które współpracują przy jej prowadzeniu. Nie obejmuje ono podmiotów, które rozliczają się w 2018 roku w formie karty podatkowej lub wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy.

 

Kogo obejmować będzie niski ZUS 2019?

Jeśli przychody Twojej firmy w ubiegłym roku nie przekroczyły trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku jest to 63 tys. zł), będziesz mógł płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne.

Niski ZUS będzie obejmować przedsiębiorców którzy:

  • prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych;
  • przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego  w grudniu poprzedniego roku.

Co ważne, przywilej dotyczy wyłącznie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nie będą mogli skorzystać z niego przedsiębiorcy działający w spółkach cywilnych i osobowych.

 

Jaka jest wysokość składki?

Od stycznia 2019 roku przedsiębiorcy zapłacą składki w wysokości proporcjonalnej do przychodu. Zgodnie z nowymi regulacjami, podstawowa kwota do zapłaty przy minimalnym wynagrodzeniu wyniesie ok. 660 zł.  

Składki będą rosły wraz ze wzrostem przychodów. Każda dodatkowa złotówka przychodu to 16 gr więcej przy obliczeniu wysokości stawki. Do obliczenia małego ZUSU ma się liczyć przychód w całym poprzednim roku kalendarzowym.

 

Ile zaoszczędzą przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy, którzy chcą się dowiedzieć ile zaoszczędzą, powinni dokonać  wyliczenia przeciętnego miesięcznego przychodu. Aby go obliczyć należy zastosować odpowiedni wzór:

  • (Roczny przychód z roku poprzedniego / Liczba dni prowadzenia działalności w roku poprzednim) x 30

Mnożąc kwotę wyliczonego w ten sposób przychodu przez współczynnik określony w ustawie otrzymamy kwotę podstawy wymiaru składek, od której przedsiębiorca będzie wyliczał poszczególne składki uwzględniające ulgę.

  • (Prognozowane przeciętne wynagrodzenie na dany rok / Minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku) x 0,5083

Powyższego współczynnika przedsiębiorca nie będzie jednak musiał obliczać samodzielnie, gdyż jego wartość będzie corocznie publikowana przez Prezesa ZUS.

Nowa ulga to ułatwienie i zachęta dla przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają prowadzić swój biznes. Powinni oni pamiętać, że z obniżonej składki ZUS będą mogli skorzystać tylko i wyłącznie, gdy  w ich firmie miesięczny dochód  nie przekracza 2,5 krotności płacy minimalnej.

 

Zachęcam również do zapoznania się z innymi artykułami na naszych stronach:

  1. Obniżka CIT dla małych przedsiębiorców – zmiany od 2019 r.

  2. Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Leave a Comment

Loading Posts...