Loading Posts...

Pracownicze plany kapitałowe od 2019 roku

Od 2019 roku każdy pracownik w wieku od 19 do 55 lat otrzyma możliwość dodatkowego gromadzenia środków na emeryturę. Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK to rządowy projekt nowego systemu długoterminowego oszczędzania.

 

Na czym polegają?

PPK jest to dobrowolny program dla wszystkich pracowników płacących składki ZUS, niezależnie od formy zatrudnienia.

Nowy program umożliwia tworzenie długoterminowych oszczędności, wypłacanych po zakończeniu aktywności zawodowej. Fundusze zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych będą stanowić prywatną własność uczestników.

Wpłata podstawowa do PPK wyniesie 2 proc. wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo sam pracodawca będzie finansował na rzecz osoby zatrudnionej miesięczną składkę w wysokości 1,5% pensji pracownika.
Od kiedy wchodzą w życie?

PPK będą wprowadzane etapami, najwcześniej, bo od 1 lipca 2019 roku, mają przystąpić do niej  najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej w 2021 roku  mają dołączyć małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Etapy przystępowania firm do PPK:

 • zatrudniających powyżej 250 osób – 1 lipca 2019;
 • od 50 do 249 osób – 1 stycznia 2020;
 • od 20 do 49 osób – 1 lipca 2020;
 • pozostali  – 1 stycznia 2021.

 

Dla kogo są obowiązkowe?

Oszczędzanie w PPK będzie dobrowolne, każdy pracownik  w wieku od 19 do 55 lat zostanie zapisany do programu automatycznie, ale będzie mógł się z niego wycofać. Uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie mógł zrezygnować z dokonywania wpłat do programu, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej u pracodawcy.

Po złożeniu rezygnacji, pracownik nadal  będzie mógł przystąpić do programu. Co 4 lata pracodawca będzie informował zatrudnionego, który zrezygnował z Pracowniczego Planu Kapitałowego, o ponownym dokonywaniu wpłat.

Uczestnicy, którzy zaprzestali  wpłacania środków do PPK, będą musieli co 4 lata składać stosowną deklarację.

 

Jakie przepisy to regulują?

Pracownicze Plany Kapitałowe regulują przepisy pochodzące z Ustawy z dnia 4 października 2018 r., która została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 2215.

 

Obowiązki i zadania dla przedsiębiorcy

Każda firma, która zatrudnia co najmniej jedną osobę powinna utworzyć PPK. Jedną z pierwszych obowiązkowych czynności, jaka przypadnie pracodawcy, będzie wybranie instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wybór ten powinien odbyć się po konsultacji z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

W związku z prowadzeniem PPK na pracodawcę zostaną nałożone nowe obowiązki administracyjne oraz informacyjne:

 • podpisanie umowy o zarządzanie PPK;
 • podpisanie w imieniu i na rzecz pracowników umów o prowadzenie PPK;
 • terminowe naliczanie składek podstawowych i dodatkowych;
 • archiwizowanie dokumentacji związanej z PPK.

 

Korzyści dla pracownika

Korzyści dla zatrudnionych:

 • zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia finansowego;
 • każdy pracownik może dokonać wyboru uczestnictwa w programie,  zostanie on automatycznie zapisany do PPK przez pracodawcę z możliwością odstąpienia ;
 • pracownik może dokonać wypłaty do 25% środków po osiągnięciu wieku 60 lat, pozostała część zostanie wypłacana w kolejnych latach w formie renty;
 • zgromadzone środki będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych;
 • środki zgromadzone w PPK będą podlegać dziedziczeniu i nie będą objęte podatkiem spadkowym.

Główną zaletą PPK będzie zapewnieniem dodatkowego zabezpieczenia finansowego dla pracowników po osiągnięciu 60 roku życia. Każdy pracodawca powinien pamiętać o konieczność zgłoszenia zatrudnionych osób do uczestnictwa programu.

 

Zachęcam również do zapoznania się z innymi artykułami na naszych stronach:

 1. PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW – USTAWA Z KONSTYTUCJI BIZNESU
 2. OBNIŻKA CIT DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW – ZMIANY OD 2019 R.

Leave a Comment

Loading Posts...