Loading Posts...

Działalność gospodarcza jednoosobowa – z jakimi kosztami musimy się liczyć?

Prowadzenie firmy niewątpliwie wiąże się z przychodami finansowymi. Jednak planując rozpoczęcie działalności musisz być świadomy, że własny biznes oznacza również ponoszenie różnego rodzaju kosztów. Niektóre z nich należy uregulować już na samym początku istnienia firmy.

Samo założenie działalności gospodarczej nie wymaga uiszczenia żadnych opłat. Wystarczy złożyć wniosek CEIDG-1 osobiście w urzędzie gminy lub miasta, albo wypełnić go elektronicznie na stronie prod.ceidg.gov.pl. Uzyskanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jak i zgłoszenie się jako podatnik VAT w Urzędzie Skarbowym są bezpłatne.

Spółka z o.o. jest zobowiązana do sporządzania sprawozdań finansowych. Zakres realizacji jest często obszerny i wymaga zatrudnienia księgowego, co generuje nowe koszty. W momencie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej na niewielką skalę – nie ma takiego obowiązku. Przedsiębiorca jest zobowiązany jedynie do prowadzenia tzw. podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dodatkowo przy założeniu spółki z o.o. konieczne jest poniesienie kosztów z tytułu opłat sądowych w wysokości 1000 złotych.

Opodatkowanie

Dla jednoosobowej działalności gospodarczej przewidziano kilka możliwości opodatkowania:

  • na zasadach ogólnych (skala podatkowa 18% i 32% po przekroczeniu progu podatkowego),
  • na zasadach podatku liniowego (19%),
  • w szczególnych przypadkach na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo karty podatkowej.

 

W spółce z o.o. występuje podatek dochodowy w wysokości 19% od osiągniętego zysku brutto, a dodatkowo wspólnicy zobligowani są do opłacenia podatku od dywidendy (wypłat z zysku spółki) w wysokości 19%. Łączne opodatkowanie przedsiębiorcy w przypadku spółki z o.o. jest więc znacznie wyższe.

Składki ZUS oraz składki zdrowotne

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest zobowiązany do opłacania składek ZUS oraz składki zdrowotnej. Wyjątkiem od tego jest sytuacja, gdy przedsiębiorca ten jest jednocześnie zatrudniony na umowę o  pracę, bądź posiada inny tytuł ubezpieczenia (wtedy składki te odprowadza jego pracodawca). Dodatkowo w trakcie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności, przedsiębiorca może korzystać z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne (30% składki).

W spółce z o.o. jedyny wspólnik traktowany jest na równi z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, a więc zobligowany jest do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne. Co więcej, nie istnieje tu możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki składki na ubezpieczenie społeczne.

Opłaty administracyjno-skarbowe

Największym obciążeniem dla przyszłych przedsiębiorców jest ZUS, który generuje regularne, obowiązkowe opłaty. Jednak zanim rozpoczniesz rozliczanie się z pełnych składek, przez pierwsze 2,5 roku możesz liczyć na obniżone wymagania finansowe.

Po pierwsze, dzięki wprowadzeniu „ulgi na start”, określonej w Konstytucji Biznesu, przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe. Należy pamiętać, że ulga nie obejmuje ubezpieczeń zdrowotnych.

Kolejno, rozpoczyna się 2-letni okres tzw. „małego ZUS-u”, podczas którego wysokość składek nie przekracza ¼ całościowego wymiaru kosztów. Zakończenie tego okresu jest równoznaczne z rozpoczęciem opłacania składek w pełnej wysokości.

Lokal, księgowość oraz inne koszty

Aby móc prowadzić działalność, musisz ją zarejestrować pod danym adresem. W takim wypadku warto skorzystać z usług wirtualnego biura. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie prywatność i pracę na odległość.

Przeczytaj, jakie korzyści niesie ze sobą praca zdalna.

Rozpoczynając własny biznes można rozliczać się samodzielnie, jednak dla początkujących przedsiębiorców może to sprawiać trudności,. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług biura rachunkowego.

Warto pamiętać, że istnieje możliwość wliczania niektórych elementów, takich jak sprzęt elektroniczny, artykuły biurowe, uczestnictwo w szkoleniach lub dojazd służbowy do klienta, w koszty firmowe To znacznie obniża opłaty jakie ponosi przedsiębiorca.

Należy rozważnie prowadzić firmowy budżet i mieć na uwadze, że zdarzają się sytuacje, których nikt nie jest w stanie przewidzieć, a które mogą wymagać dodatkowych nakładów finansowych.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem:

http://mspolka.pl/blog/biuro-rachunkowe-czym-kierowac-sie-przy-wyborze/

http://dlaszefa.pl/samodzielne-prowadzenie-ksiegowosci-firmy-przeciw/

Show one comment

8 maja, 2020
0

Bardzo ciekawy artykuł

Leave a Comment

Loading Posts...