Loading Posts...

Biała lista podatników VAT. Czym jest?

1 września 2019 roku wszedł w życie obowiązek prowadzenia wykazu informacji o przedsiębiorstwie. Biała lista podatników VAT to spis niezbędnych informacji o podmiocie, który jest płatnikiem VAT, dzięki niemu można w łatwy sposób sprawdzić wiarygodność partnera biznesowego.

 

Czym jest biała lista podatników VAT?

Wykaz jest nową, ogólnodostępną bazą, darmową dla wszystkich odbiorców, prowadzony drogą elektroniczną. W wykazie znajdują się podmioty, które zostały zarejestrowane na liście przez Naczelnika Urzędu Skarbowego jako płatnicy VAT.

Stanowi połączenie istniejących do tej pory wykazów:

– podatników VAT,

– podmiotów wykreślonych i przywróconych,

– podmiotów, którym odmówiono rejestracji.

Na próżno jednak szukać na niej wszystkich przedsiębiorców, istnieją bowiem podmioty oczekujące na rejestrację oraz takie, które nigdy nie miały obowiązku rejestrowego. To co odróżnia ją od poprzednich wykazów to między innymi posiadanie danych sprzed 5 lat, a nie, jak do tej pory, jedynie aktualnych. Ponadto na liście brakuje kont prywatnych, które do tej pory były często wykorzystywane przez przedsiębiorców podczas transakcji.

 

Lista jest całkowicie darmowa, a można ją znaleźć na dwa sposoby:

– poprzez CEIDG w zakładce „Wykaz podatników VAT”

– poprzez stronę Ministerstwa Finansów w zakładce „Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”

 

Jakie korzyści płyną z białej listy?

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa najważniejszą korzyścią jest wgląd w dane kontrahenta, istnieje możliwość przyjrzenia się płynności finansowej podmiotu, oraz sprawdzenia wszelkich niezbędnych danych. W sytuacji gdy podmiot nie został zarejestrowany, można w szybki sposób sprawdzić z jakiej przyczyny odmówiono rejestracji. Biała lista informuje również o zmianach i aktualizacjach a także udostępnia uzasadnienie dla ponownego dopisania do listy płatników VAT. Ponadto wykaz udostępnia rachunek bankowy do transakcji.

Dzięki łatwej wyszukiwarce, przedsiębiorcy zyskali ułatwienie w weryfikacji kontrahentów.

 

Jakie Dane zawiera Biała lista?

 1. Nazwa firmy lub imię i nazwisko,
 2. Numer podmiotu, jeśli taki został mu nadany,
 3. Status podmiotu:
 • informacja o wykreśleniu oraz przywróceniu do listy,
 • informacja o zarejestrowaniu jako podatnik VAT, oraz o zwolnieniu z obowiązku rejestrowego
 1. Numer REGON, o ile został nadany,
 2. Numer PESEL, o ile podmiot posiada,
 3. Numer KRS, o ile został nadany,
 4. Adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
 5. Adres głównego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, w przypadku braku adresu głównego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej,
 6. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
 7. Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
 8. imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL,
 9. daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
 10. podstawa prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 11. numery rachunków rozliczeniowych, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR (System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej)

 

Jakie sankcje czekają przedsiębiorców, którzy korzystają z rachunku spoza białej listy?

1 stycznia 2020 r. wszedł wymóg według którego, przedsiębiorca nie może realizować transakcji na kwotę powyżej 15 tysięcy, na rachunek spoza białej listy. Jeśli jednak przedsiębiorca zrealizuje taką transakcję wówczas:

– nie będzie miał możliwości zaliczyć kwoty transakcyjnej jako kosztu uzyskania przychodu,

– w przypadku braku opłacenia podatku VAT, przedsiębiorca wraz ze swoim partnerem biznesowym, będzie ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej.
 
Początkowo przedsiębiorca miał 3 dni na poinformowanie odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego dla nabywcy o transakcji, wówczas sankcje go nie obowiązywały. Natomiast na mocy zmiany ustawy z lipca b. r. termin ten został wydłużony do 7 dni. Dodatkowo w czasie pandemii Koronawirusa przedsiębiorca miał aż 14 dni od wykonania przelewu na złożenie zawiadomienia. Zmiany dotyczyły również możliwości poinformowania naczelnika jednorazowo przy pierwszej transakcji na rachunek spoza białej listy. Każda następna wpłata jest chroniona, a przedsiębiorca nie musi obawiać się sankcji z tego tytułu, jak to było pierwotnie.
 
Należy pamiętać o dokładnym sprawdzeniu rachunku, najlepiej tego samego dnia, w którym planowana jest płatność, ponieważ biała lista aktualizowana jest raz dziennie. Dzięki takiej staranności przedsiębiorca uniknie niepotrzebnych konsekwencji.
 
Mimo, że od wprowadzenia białej listy minął rok, wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność, gubi się w jej przepisach. Docelowo, biała lista miała być ułatwieniem nie tylko dla przedsiębiorców ale i dla Państwa, dlatego zmiany wprowadzane takie jak te na czas Covid-19 czy też lipcowe, mają sprawić, że korzystanie z niej będzie prostsze, a sankcje nie będą tak rygorystyczne.

 

Źródła:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-biala-lista-podatnikow-vat

https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow

https://businessinsider.com.pl/finanse/biala-lista-od-2020-roku-obowiazki-firm-i-odpowiedzi-ministerstwa-finansow/v0e9kgm

https://www.ifirma.pl/blog/zmiany-w-prawie/biala-lista-podatnikow-co-sie-zmieni.html

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/tax/podcast/Biala-lista-podatnikow-VAT.html

Leave a Comment

Loading Posts...