Loading Posts...

Certyfikat kompetencji zawodowych

certyfikat kompetencji zawodowych

Transport i spedycja stanowią obecnie jedne z najczęściej i najchętniej podejmowanych zakresów prowadzenia przedsiębiorstwa. Taka forma działalności wymaga jednak odpowiednich kwalifikacji. Jednym z najważniejszych dokumentów umożliwiających prowadzenie firmy w w/w obszarze jest certyfikat kompetencji zawodowych.

 

Co to jest?

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument, który potwierdza, że przedsiębiorca posiada uprawnienia niezbędne do prowadzenia firmy, obejmującej w swojej działalności zakres transportu drogowego. Posiadanie certyfikatu jest konieczne do wyrobienia licencji.

Taka forma kompetencji została określona przez Parlament Europejski, zgodnie z którym od grudnia 2011 roku co najmniej jedna z osób zasiadających w zarządzie przedsiębiorstwa powinna posiadać tego typu świadectwo.

 

Kto musi go posiadać?

Certyfikat kompetencji zawodowych z założenia powinien obejmować każdego kierowcę firmy, zajmującego się przewozem osób i towarów. Nic bardziej mylnego. Obowiązek wyrobienia opisywanego dokumentu dotyczy wyłącznie przewoźnika/ów, czyli osób zarządzających biznesem i przedsiębiorców, którzy pełnią funkcje decyzyjne w dziale transportu firmy, tj. osób, które podpisują umowy dotyczące zakupu środków trwałych, biorą czynny udział w organizacji przewozów, bądź sterują procesem zatrudnienia nowych kierowców.

 

Kogo zwalnia się z obowiązku?

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, zwolnieni od obowiązku wyrobienia certyfikatu są:

  • przewoźnicy związani z ratownictwem medycznym i usługami transportu sanitarnego;
  • kierowcy przewożący nie więcej, niż 9 osób (włącznie z prowadzącym), ale tylko w sytuacji, w której jest to niezarobkowy przejazd drogowy;
  • przewoźnicy pojazdów, których masa nie przekracza 3,5 tony (w transporcie rzeczy; niezarobkowym przewozie drogowym).

 

Jak go uzyskać?

Żeby otrzymać certyfikat kompetencji zawodowych, należy podejść do państwowego egzaminu transportowego. Osoby zgłaszające się do testu są sprawdzane pod kątem wiedzy z transportu drogowego, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz prawa.

Egzamin prowadzony jest w formie pisemnej i składa się z dwóch części:

  • pisemnego zadania egzaminacyjnego (część problemowa);
  • zbioru pytań testowych wielokrotnego wyboru (część teoretyczna).

Egzamin zostaje zaliczony w momencie, w którym zdający otrzyma minimum 60% ogólnej liczby punktów.

Organem odpowiedzialnym za przyznawanie certyfikatu kompetencji zawodowych jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie (ITS), natomiast do samego testu można podejść w takich miastach, jak m.in. Warszawa, Katowice, Poznań i Łódź. Terminy egzaminów są dostępne na głównej stronie ITS – po wypełnieniu odpowiedniego formularza zgłoszeniowego, instytucja osobiście powiadamia interesantów o miejscu i zakresie egzaminu.

 

Uwaga!

Z podejścia do testu pisemnego o uzyskanie certyfikatu całościowo zwalnia się osoby posiadające dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich, bądź świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, ale tylko w sytuacji, w której udokumentowane zostanie, że program uczelni obejmował wszystkie zagadnienia dołączone do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

Kiedy mowa o pieniądzach

Całościowy koszt uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych to 800 zł, z czego 300 zł wynosi sam certyfikat, a 500 zł egzamin państwowy.

Wielu przedsiębiorców przed przystąpieniem do testu decyduje się na uczestnictwo w kursach przygotowawczych organizowanych przez instytucje prywatne, co często wiąże się z dodatkowym kosztem około 1200 zł.

Warto pamiętać, że posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych umożliwia uzyskanie niezbędnej licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie spedycji i nabycie intuicyjnej wiedzy, która pozwoli na sprawniejsze prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie transportu.

 

Jesteś dopiero w trakcie planowania założenia swojej firmy? Potrzebujesz pomocy w jej sprawnej rejestracji? Sprawdź jakie usługi w tym obszarze oferuje mBiuro i przekonaj się, że to dziecinnie proste!

 

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z podobnymi artykułami na naszych blogach:

Show one comment

17 kwietnia, 2021
0

Thank you for another great article. Where else could anyone get that kind of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information.

Leave a Comment

Loading Posts...