Loading Posts...

Dzień własności intelektualnej – czym jest i co realnie daje prawo do znaku towarowego?

26 kwietnia świętujemy Światowy Dzień Własności Intelektualnej!

Skąd to święto i dlaczego warto chronić własność intelektualną? 

Zapraszamy do lektury!

Światowy Dzień Własności Intelektualnej, ang. World Intellectual Property Day, to święto  celebrowane od 26 kwietnia od 2001 roku, ustanowione przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), specjalną agencję ONZ. Dzień ten ma upamiętnieniać wejścia w życie konwencji powołującej WIPO w 1970 roku. Celem tego dnia mają być:

  • edukowanie społeczeństwa na temat wpływu patentów, praw autorskich, znaków towarowych i wzorów na codzienne życie.
  • podnoszenie świadomości na temat prawa własności intelektualnej oraz pogłębianie wiedzy na ten temat.
  • przypomnienie odbiorcom na kreatywność i wkład twórców i wynalazców rozwój społeczeństw na całym świecie.
  • zwrócenie uwagi na konieczność poszanowania praw własności intelektualnej innych osób.

Pomysłodawca tego dnia- WIPO to organizacja z siedzibą w Genewie, która koordynuje i tworzy regulacje dotyczące ochrony własności intelektualnej, zapewniając również pomoc prawną i technologiczną. Organizacja skupia 193 państwa, w tym Polskę od 1975 roku.

W obecnych czasach, misja Dnia Własności Intelektualnej skupia się na roli własności intelektualnej w innowacyjnych rozwiązaniach wprowadzanych na rynek przez młodych ludzi, takich jak naukowcy, twórcy start-upów i młodzi przedsiębiorcy. Celem jest pokazanie, w jaki sposób prawa własności intelektualnej mogą pomóc młodym wynalazcom i przedsiębiorcom w osiąganiu celów, generowaniu zysków, tworzeniu miejsc pracy, rozwiązywaniu problemów oraz wspieraniu rozwoju społecznego i gospodarczego.

Pojęcie własności intelektualnej oznacza ogół praw przysługujących twórcom i wynalazcom w odniesieniu do ich intelektualnych dzieł i wynalazków. Dotyczy to takich dziedzin jak literatura, sztuka, wynalazki techniczne, wynalazki przemysłowe, znaki towarowe czy wzory przemysłowe. Własność intelektualna pozwala na korzystanie z tych dzieł, a także na ich kontrolowanie, chronienie i zarządzanie. W dzisiejszych czasach wraz z rozwojem technologii, własność intelektualna stała się coraz bardziej wartościowym zasobem gospodarczym, który może stanowić źródło dochodu dla twórców, przedsiębiorców i państw. Właściwe zarządzanie i ochrona własności intelektualnej jest zatem kluczowym elementem w kształtowaniu innowacyjnego i konkurencyjnego społeczeństwa.

W M⋮BIURO świętujemy Dzień Własności Intelektualnej, bo zależy nam na ochronie Twojej marki Przedsiębiorco! W trosce o bezpieczeństwo Twojej firmy w tym roku ruszyliśmy z usługami rejestracji znaków towarowych! 

Dlaczego warto zarejestrować swój znak towarowy?:

  • powstrzymujesz konkurencje przed czerpaniem nienależnych korzyści,- pogłębiasz zaufanie klientów do firmy i budujesz jej prestiż,
  • zwiększasz wartość przedsiębiorstwa,
  • eliminujesz ryzyko utraty swojej marki,

Skorzystaj z pomocy ekspertów M⋮BIURO już dziś i skorzystaj z 10% rabatu z okazji Dnia Własności Intelektualnej*

*promocja ważna tylko do 28.04.2023

Leave a Comment

Loading Posts...