Loading Posts...

Jak założyć firmę krok po kroku?

Poczucie spełnienia okazuje się być fundamentem do czerpania radości
z wykonywanej pracy. Jest to miejsce, w którym spędzamy większość czasu, dlatego tak ważne jest, by w naszych oczach miała sens, była wartościowa oraz dawała poczucie spełnienia. Co zatem definiuje nasze poczucie satysfakcji? Na naszą perspektywę wpływa kilka czynników: robienie tego
co kochasz, tego czego potrzebuje świat, tego w czym  jesteś dobry/a, oraz tego, za co ci płacą. Połączenie tego wydaje się oczywiste- własna działalność.
Ale czy na pewno to takie proste? Tak! Jak zatem założyć założyć własną firmę?

1. Stwórz swój biznesplan.


Przemyśl dokładnie jaką działalność chcesz prowadzić- stwórz z tego biznesplan, który będzie mógł być poddawany analizie, ocenie i korekcie. Ważne, by określić formę prowadzenia firmy. Jeśli nie jesteś pewny, która forma jest dla Ciebie odpowiednia, skonsultuj się z biurem rachunkowym.

2. Rejestracja w odpowiednim urzędzie.

a. Działalność gospodarcza:
Pierwszy krok, to wypełnienie formularza online na stronie firma.gov.pl- podaje się w nim rodzaj działalności oraz formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Tym samym formularzem zgłasza się również wszystkie późniejsze zmiany (od 7 dni ich zaistnienia).
Natomiast, jeśli rejestrując firmę nie posiadasz NIP-u, po jego uzyskaniu, system sam aktualizuje dane.

b. Spółka:
Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego trzeba złożyć za pośrednictwem portalu PRS. Do wniosku wypełnionego w języku polskim, należy dołączyć podpisane elektronicznie dokumenty:
oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesionych w całości wkładach,
– listę wspólników, oraz wartości nominalne ich udziałów,
– listę z imieniem, nazwiskiem i adresem do doręczeń,

– nazwiska, imiona i adresy członków zarządu/ prokurentów,
– dokument o powołaniu członków organów spółki,
– oświadczenie członków zarządu/ prokurentów o wyrażeniu zgody na ich powołanie.

Możemy zarejestrować za Ciebie spółkę (notarialnie oraz poprzez S24). Przeprowadzimy Cię przez cały proces- od sporządzenia za Ciebie wszystkich potrzebnych dokumentów, aż do uzyskania wpisu do KRS. Jeśli nie chcesz rejestrować własnej spółki- możesz kupić ją od nas (gotowe spółki zgłoszone do VAT oraz VAT UE).
tel: +22 100 98 00

3. Biuro rachunkowe/ księgowość online

Jeśli podczas rejestrowania firmy nie jest wiadome, które biuro rachunkowe będzie prowadziło  dokumentację finansową firmy, należy zaznaczyć samodzielne prowadzenie dokumentacji. Do późniejszego wyboru pozostają dwie opcje: księgowość internetowa, bądź biuro rachunkowe.

Księgowość internetowa przydaje się szczególnie w przypadku prowadzenia jednoosobowych firm bez pracowników, natomiast tradycyjne biuro rachunkowe przyda się przy rozbudowanych projektach i zatrudnianiu pracowników.

W przypadku mKsięgowości, jest to profesjonalna, nowoczesna
i kompleksowa obsługa księgowa na terenie całej Polski. Bez względu
czy potrzebujesz pełnej księgowości czy nie, nasi eksperci zajmą się Twoimi fakturami- i nie tylko! Najważniejszym kryterium jest doświadczenie
i zaufanie. mKsięgowość jest na rynku od ponad 10 lat,  posiada wyszkoloną kadrę, oraz innowacyjne rozwiązania. 

4. Formalności w Urzędach

  • ZUS
    Przedsiębiorca w ZUSie występuje jako Płatnik, oraz jako Ubezpieczony.
    W przypadku bycia Płatnikiem (szczególnie początkujący przedsiębiorca) może skorzystać z ulg, które pomniejszają wysokość składek- jest to ulga na start oraz „mały ZUS”. Do ZUS-u składamy jeden z dwóch podstawowych dokumentów: ZZA– do rejestracji tylko składki zdrowotnej (gdy chce się korzystać z ulgi na start, lub gdy jest się zatrudnionym
    na umowę o pracę z wynagrodzeniem mniejszym niż najniższa krajowa), lub ZUA-do rejestracji wszystkich składek, lub w przypadku chęci skorzystania z „małego ZUS-u”. Dokument ZCNA uzupełnia się tylko w celu ubezpieczania członka rodziny. 
  • GUS
    REGON to krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej- osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzące działalność gospodarczą. Zarówno w przypadku rejestracji w CEIDG,jak i w KRS, rejestry  wysyłają wniosek o nadanie REGON do GUS-u, który samoczynnie przyznaje numer identyfikacyjny.

5. Urząd Skarbowy- jeśli chcesz być VAT-owcem.

Do rozpoczęcia działalności potrzebny jest NIP- Numer Identyfikacji Podatkowej, który  potwierdza nadanie statusu przedsiębiorstwa. W formularzach wypełnianych wcześniej, podajemy informację dla Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. Jeśli chcesz być czynnym podatnikiem VAT- musisz złożyć dokument VAT-R. Najbardziej opłaca się z niego korzystać osobom, które do prowadzenia swojej działalności, muszą kupować (opodatkowane) materiały, bądź usługi. Decyzję o byciu czynnym podatnikiem VAT warto skonsultować z biurem rachunkowym.

6. Pieczątka firmowa

Warto zaopatrzyć się w pieczątkę firmową, która będzie wizytówką przedsiębiorstwa
oraz przyda się do dopełnienia formalności firmowych.
Pieczątka firmowa powinna zawierać:
– pełną nazwę firmy, wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy
– adres firmy,
-telefon, fax, telefon komórkowy,
-NIP i REGON (jeśli taki posiada).

7. Firmowy rachunek bankowy- po co go mieć?

Jeśli przy zakładaniu firmy podamy swoje konto bankowe, może ono zostać uznane za firmowe. W najgorszej sytuacji, Urząd Skarbowy może je kontrolować i uznać prywatne przychody za przychód z działalności. Dlatego konieczne jest otwarcie specjalnego rachunku bankowego. Wymagania te, ważne są przede wszystkim dla podatników VAT oraz przy sumie transakcji wynoszących więcej niż 15 000 złotych. Najlepszym rozwiązaniem jest split payment– mechanizm podzielonej płatności, polegający na tworzeniu subkonta dla podatku VAT w rachunku firmowym.  Udając się do banku, lub wypełniając formularz drogą internetową należy posiadać oryginał wpisu do odpowiedniego rejestru oraz swój dowód osobisty. Po założeniu firmowego konta bankowego, należy poinformować ZUS oraz Urząd Skarbowy o zmianach za pomocą wniosku aktualizacyjnego.

8. Formalności Państwowej Inspekcji Pracy
i sanepidzie.

Przedsiębiorca jest zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności, zawiadomić odpowiedniego inspektora pracy i inspektora sanitarnego
o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

9. Koncesje i Zezwolenia

Niektóre rodzaje działalności wymagają specjalnych pozwoleń, przed rozpoczęciem swojego biznesu dowiedz się, czy ich potrzebujesz!

Koncesja jest pozwoleniem na działalność gospodarczą objętą największymi rygorami. Może się o nią ubiegać każdy przedsiębiorca, również ten, który posiada działalność, lub koncesje na wykonywanie innej działalności. Jest ono wydawane w trybie postępowania administracyjnego, oraz ma formę decyzji administracyjnej. Udziela się jej na okresy od 5 do 50 lat. Koncesję przyznaje minister odpowiedzialny za konkretny dział gospodarki.

Zezwolenia wymagają działalności określone w prawie, a przedsiębiorca musi spełniać odpowiednie warunki ujęte w szczegółowych przepisach. Dokument konkretyzuje działania firmy, nie nadając jej dodatkowych uprawnień. Zezwolenia udzielają organy zezwalające.


Skontaktuj się z nami! Przygotujemy wszystkie dokumenty potrzebne
do zrealizowania każdego punktu, udostępnimy ci adres do rejestracji firmy,
oraz zapewnimy fachowe wsparcie księgowej. 

Tel: +22 100 98 00 


Źródła:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wniosek-o-nadanie-regon-drmowy-wzor
https://www.mala-firma.pl/dla-poczatkujacych/zakladanie-firmy/139-zakladanie-firmy-krok-po-kroku
https://www.casfera.pl/zrodla-poczucia-sensu-i-spelnienia-w-pracy/
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-wiedziec-jak-zalozyc-wlasna-firme

Leave a Comment

Loading Posts...