Loading Posts...

Jak zarobić na swojej marce, czyli kilka słów na temat licencjonowania znaku towarowego.

Rozpoznawalna marka to skarb każdego przedsiębiorcy. Nazwa Twojej firmy, logo, ale też skojarzenia i zaufanie, które budowałeś od lat. Jak już wiesz, rejestracja znaku towarowego może nie tylko Cię ochronić przed konkurencją żerującą na Twojej marce, ale pomoże Ci także zaoszczędzić na działaniach marketingowych. Jednak czy wiedziałeś, że możesz też licencjonować znak towarowy i przekuć to w dodatkowy przychód?

Czym jest licencjonowanie znaku towarowego?

Umowa licencyjna na znak towarowy to, najprościej rzecz ujmując, pozwolenie na posługiwanie się Twoją marką innym firmom w ramach i na zasadach określonych w niej.

Formalności

Umowa między licencjodawcą a licencjobiorcą, będzie ważna jedynie, jeśli zostanie sporządzona na piśmie, kształt współpracy i dokładny zakres praw i obowiązków obu stron umowy jest zależny od samych zainteresowanych. Strony powinny pamiętać o zapisach dotyczących odpłatności licencji, sposobu rozliczania się, czasu trwania umowy, terytorium, na jakim licencjobiorca może działać oraz, czy jest on uprawniony do udzielania sublicencji. Dodatkowo licencjodawca może zawrzeć zapisy dotyczące możliwości kontroli przez właściciela znaku, zachowania odpowiedniej jakości towarów/ usług oznaczonych znakiem towarowym.

Rodzaje umowy licencyjnej

  1. odpłatna i nieodpłatna- Jeśli strony zdecydują się na odpłatną umowę licencyjną, powinny ustalić także wysokość opłaty licencyjnej oraz, czy będzie ona uiszczana okresowo, czy jednorazowo. 
  2. pełna i ograniczona- umowa licencyjna pełna to nic innego niż umożliwienie licencjobiorcy, korzystanie z praw wobec znaku towarowego w dokładnie takim samym zakresie, jak właściciel znaku. Z umową ograniczoną spotykamy się, gdy strony zawarły w niej zapisy ograniczające prawa licencjobiorcy, co do znaku
  3. podstawowa i sublicencja- Jeśli licencji udziela podmiot, który jest do tego uprawniony, a jemu udzielono licencji podstawowej (od właściciela znaku) to mamy do czynienia z sublicencją.
  4. wyłączna i niewyłączna- wyłączność umowy licencyjnej polega na udzieleniu licencji na znak towarowy tylko jednemu licencjobiorcy. Jeśli jednej ze stron zależy na wyłączności, powinna ona dopilnować tego zapisu w umowie, ponieważ zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej, domniema się, że licencja ma charakter niewyłączny, chyba że umowa stanowi inaczej.
  5. pasywna i aktywna- aktywny charakter umowy licencji występuje wtedy, gdy licencjodawca, oprócz zapewnienia drugiej stronie niezakłóconego korzystania z licencji, zobowiązuje się do dodatkowych działań.

Dlaczego warto udzielić licencji na używanie swojego znaku towarowego?

  1. Proste źródło dochodu! Możesz zarabiać, tylko poprzez udzielenie komuś licencji, a przy dobrze sporządzonej umowie, możesz zminimalizować ryzyko sygnowania Twoja marką produktów i usług niespełniających Twoich standardów.
  2. Możliwość wyjścia Twojej marki z kraju na arenę międzynarodową!- Podpisanie umowy z podmiotami w innych krajach może pomóc zwiększyć rozpoznawalność Twojego znaku towarowego, przy Twoim minimalnym nakładzie czasu i pieniędzy
  3. Twój licencjobiorca pomoże Ci spełnić wymóg korzystania ze znaku towarowego! Dzięki temu ochrona Twojego znaku nie wygaśnie przedwcześnie!

Przedsiębiorco! Możliwość zarabiania poprzez umowę licencyjną to tylko jedna z wielu korzyści wynikających z zarejestrowania znaku towarowego!

Jeżeli jeszcze nie nie chronisz swojej marki- zacznij z nami!

Wypełnij formularz poniżej, a my dokonamy weryfikacji potencjału rejestracyjnego, możliwości sprzeciwu oraz dobierzemy klasy nicejskie dla Twojego znaku!

Leave a Comment

Loading Posts...