Loading Posts...

Nowy Ład 2.0 – zmiany od lipca 2022

W związku z podpisaniem przez Prezydenta dn. 14.06.2022 r. ustawy tzw. Polski Ład 2.0 poniżej przesyłamy najważniejsze zmiany, które będą obowiązywać od 01.07.2022 r.

1. Obniżenie stawki podatku z 17% na 12% w skali podatkowej (dotyczy wynagrodzeń naliczonych i wypłaconych od 01.07.2022 r.) Zmiana stawki podatku obowiązuje za cały 2022 r., a więc różnica w podatku za okres styczeń-czerwiec zostanie rozliczona i zwrócona w rozliczeniu rocznym.                                                                                                                  

Co to oznacza dla pracownika?

Od lipca 2022 r. pracownik z wynagrodzeniem brutto  
– 4000 zł zyska miesięcznie około 50 zł
– 6000 zł zyska miesięcznie około 120 zł
– 10000 zł zyska miesięcznie około 250 zł

Pracownicy zarabiający do 2500 zł brutto nie odczują różnicy z tytułu obniżenia stawki podatku, gdyż do tej pory i tak nie płacili podatku.

Również pracownicy mający w umowie zapis o wynagrodzeniu NETTO (co jest niezgodne z przepisami Kodeksu pracy) również nie odczują różnicy w wynagrodzeniu.

2. Obniżenie kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2):

w związku ze zmianą stawki podatku ulegnie zmianie również kwota zmniejszająca podatek z 425 zł miesięcznie (5100 zł rocznie) do 300 zł miesięcznie (3600 zł rocznie). Ta zmiana również obejmuje cały 2022 r. i tu również różnica (już na niekorzyść podatnika) będzie rozliczona w rozliczeniu rocznym.

3. Likwidacja ulgi dla klasy średniej!

Od lipca nie będzie naliczana ulga dla klasy średniej. Ulga naliczona do lipca nie ulega zmianie.

4. Likwidacja rolowania zaliczek na podatek i liczenia podwójnie zaliczek.

Od lipca nie porównujemy wynagrodzenia (zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2021 i w 2022) i nie stosujemy wariantu „korzystniejszego” dla podatnika. Nie ma możliwości pobrania zaliczki w wysokości obowiązującej na dzień 31.12.2021 r., a różnicę pozostawić podatnikowi do dopłaty w rozliczeniu rocznym.

Dotyczy to w szczególności zleceniobiorców.

5. Obniżenie składki zdrowotnej dla osób współpracujących.

Obecnie podstawą składki zdrowotnej jest 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Od lipca będzie to 75%. Więc składka zdrowotna od lipca 2022 będzie wynosiła 419,92 zł, a nie 559,89 zł jak do tej pory.

6. Zmiana formy opodatkowania w tracie roku.

Przedsiębiorcy mają możliwość zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego lub ryczałtu na skalę podatkową. Zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2022 rok, nie spowoduje konieczności przeliczania zaliczek w trakcie roku.

Zmiany będzie można dokonać do:

– 30 kwietnia 2023 – przez podatników rozliczających się liniowo lub ryczałtowo,

– 22 sierpnia 2022 – w przypadku ryczałtowców, którzy na zasadach ogólnych chcą rozliczyć tylko drugą połowę roku podatkowego 2022.

7. Pomniejszenie przychodu o składkę zdrowotną przy działalności gospodarczej.

Składka zdrowotna nie będzie odliczana przez podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się podatkiem liniowym, w formie ryczałtu lub korzystają z karty podatkowej będą mogli zaliczyć składkę zdrowotną do kosztów działalności. I tak:

a) podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym – będą mogli zaliczyć kwoty zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów prowadzenia działalności. Podstawa opodatkowania zostanie obniżona o wysokość zapłaconych składek zdrowotnych, maksymalnie jednak do kwoty 8700 zł rocznie.

b) podatnicy płacący ryczałt – będą mogli obniżyć stanowiący podstawę opodatkowania przychód o 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych. Ponieważ dla ryczałtowców najwyższa możliwa do zapłacenia składka zdrowotna wynosi 1007,81 zł, maksymalna kwota pomniejszenia przychodu może wynieść 503,91 zł. W skali roku dzięki tej zmianie ryczałtowcy będą mogli zyskać od 60 do 1028 zł.

c) podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej – będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o 19% wysokości kwoty zapłaconych składek zdrowotnych.

8. Zmiana terminu składania rocznych deklaracji rozliczeniowych.

W ramach Polskiego ładu 2.0 zostanie ujednolicony terminu składania rocznego zeznania podatkowego. Po nowelizacji będzie to 30 kwietnia dla wszystkich podatników, niezależnie od formy opodatkowania. Tym samym do końca kwietnia rozliczyć się będą musieli nie tylko podatnicy składający PIT-36 czy 37. Do 30 kwietnia 2023 r. PIT będą musieli złożyć ryczałtowcy i osoby rozliczające się w formie karty podatkowej.

Od stycznia 2023 r. wejdzie jeszcze szereg zmian, o czym będziemy informować pod koniec 2022 r.

Skontaktuj się z nami- nasi eksperci doradzą Ci oraz pomogą odnaleźć się w jeszcze nowszym Ładzie!
tel: +48 22 300 12 45

Leave a Comment

Loading Posts...