Loading Posts...

SPECUSTAWA – Nowelizacja ustawy covidowej 2020

2020 rok całkowicie przedefiniował sposób wykonywania pracy. Pandemia Koronawirusa sprawiła, że wiele firm musiało całkowicie zmienić tryb wykonywania pracy. Rząd w związku z tym, postanowił wprowadzić specjalną specustawę regulującą wykonywanie obowiązków poza biurem, przepisy obowiązywały do 4 września. Specjalna nowelizacja przygotowana przez Rząd, pozwala przedłużyć ważność przepisów do odwołania stanu epidemiologicznego oraz 3 miesiące po tym okresie.

W związku z wygaśnięciem przepisów dotyczących delegowania pracy, zaplanowano nowelizację, która weszła w życie 5 września, ma ona obowiązywać na czas Pandemii Covid-19 oraz 3 miesiące po odwołaniu stanu epidemii.

 

Co określa Specustawa?

Ustawa „Covidowa” z dnia 2 marca 2020 r. określa rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Koronawirusa oraz innych chorób zakaźnych.

Nowelizacja Specustawy (zawarta w art.4 ustawy z dnia 24 lipca 2020 r.) o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (DZ.U. 2020r. Poz. 1423) określiła przedłużenie przepisów obowiązujących do 4 września 2020 r. Zgodnie z tym, przepisy przestały być jedynie czasowym udogodnieniem, a będą obowiązywać jeszcze przez 3 msc po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Praca zdalna została wprowadzona ze względu na profilaktykę, dzięki ograniczeniu skupienia pracowników w jednym miejscu, ma pomóc zmniejszyć rozprzestrzenianie się Koronawirusa. Sama praca zdalna jest zależna od wykonywanego zawodu. Pracodawca może ją zlecić, tylko w przypadku, gdy pracownik ma możliwość wykonywania obowiązków w takim samym stopniu jak to jest w biurze. Należy pamiętać, że są takie zawody, w których pracy nie można zlecić w trybie zdalnym jak chociażby transport.

Ponadto Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wystąpiła z prośbą o regulację pracy zdalnej w przepisach kodeksu pracy. Zgodnie z nią, resort planuje wprowadzić przepisy umożliwiające zlecenie pracy zdalnej także po okresie zagrożenia epidemiologicznego. Obecnie nie ma jeszcze jasnych szczegółów jak miałaby regulacja wyglądać, ani kiedy zostałaby wprowadzona.

 

Źródła:

https://kadry.infor.pl/zatrudnienie/telepraca/4668943,Czy-praca-zdalna-zostanie-uregulowana-w-Kodeksie-pracy.html

https://www.kochanski.pl/pl/polecenie-pracy-zdalnej-mozliwe-takze-po-4-wrzesnia/

https://serwiskadrowego.pl/2020/08/praca-zdalna-na-dluzej/

Leave a Comment

Loading Posts...