Loading Posts...

Wykreślenie z VAT – co należy zrobić?

Rozliczenie VAT, czyli podatku od towarów i usług okazuje się piętą Achillesa przede wszystkim dla świeżych przedsiębiorstw, zwłaszcza jeżeli podejmują się samodzielnego przestrzegania terminów płatności i składania deklaracji, rezygnując tym samym z pomocy biur rachunkowych. Popełnienie najmniejszego błędu księgowego w opisywanym zakresie może skutkować wykreśleniem z VAT – co należy zrobić w takiej sytuacji?

 

Jak zapobiec wykreśleniu z VAT?

  1. Priorytetowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest zaktualizowanie adresu korespondencyjnego w bazie CEIDG, co skutkuje prawidłowym dostarczeniem urzędowej korespondencji i usprawnia pilnowanie terminów pism;
  2. Należy terminowo składać deklaracje VAT, nawet w sytuacji, w której opodatkowany dochód firmy w danym okresie rozliczeniowym wynosi 0 zł;
  3. Każda ze złożonych deklaracji powinna posiadać zaktualizowany numer telefonu – to z pozoru błahostka, która może ułatwić kontakt w razie jakichkolwiek wątpliwości urzędowych;
  4. Zadania składania deklaracji najpewniej jest powierzyć w ręce biura rachunkowego;
  5. Trzeba uważnie wystawiać wszystkie faktury – w tym przypadku sprawdzi się pomysł wewnętrznej kontroli weryfikującej ich poprawność.

 

Najczęściej spotykane przyczyny wykreślenia 

Zgodnie z nowelizacją z 2017 roku, wykreślenie (w niektórych przypadkach) może nastąpić bez konieczności wcześniejszego uprzedzenia podatnika. 

Urząd Skarbowy podejmuje decyzje o usunięciu z rejestru m.in. w sytuacji kiedy:

  • podatnik nie odpowiada na próby kontaktu ze strony organów urzędowych, tym samym ignorując wezwania kontroli skarbowej;
  • podane w zgłoszeniu rejestracyjnym dane okazują się błędne;
  • podatnik zawiesił swoją działalność gospodarczą na ponad pół roku;
  • nie zostały złożone deklaracje za 6 kolejnych miesięcy;
  • podatnik wystawiał fałszywe faktury lub faktury korygujące – dokumentował czynności, które faktycznie nie były dokonane.

 

Jak zachować się po wykreśleniu?

W sytuacji wykreślenia z rejestru VAT, poszkodowany może odwołać się od decyzji, udowadniając prowadzenie opodatkowanej działalności gospodarczej oraz jeżeli w przypadku niezłożenia deklaracji, niezwłocznie nadrobi zaległości.

Przywrócenie rejestracji przez Urząd będzie możliwe również w przypadku, w którym podatnik zaprzeczy nieprawidłowościom wystawianych faktury, wskazując ich konkretny błąd, bądź jeżeli dowiedzie, że były one wystawiane pod jego niewiedzę.

Jeżeli natomiast odwołanie do wykreślenia rejestru nie zostanie w żaden sposób uargumentowane, bądź Urząd wyraźnie wskaże nieprawidłowości podkreślone ustawą z 2017 roku, przywrócenie podatnika będzie wymagało wykonania czynności ponownej rejestracji od podstaw.

W przypadku niezgodności z decyzją organów władzy, bądź w sytuacji oddalenia złożonego odwołania, podatnik może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Przestrzeganie zasad opodatkowania to podstawa poprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Zapoznaj się z naszymi podobnymi artykułami, dotyczącymi obliczania stawek podatku VAT w Polsce i za granicą oraz poznaj zalety prowadzenia zdalnej księgowości

Rozglądasz się za dobrym biurem rachunkowym, które usprawni i ułatwi działanie w Twojej firmie? Odsyłamy do naszej oferty mKsięgowości!

Leave a Comment

Loading Posts...